ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 4/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1539

Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ»

 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ  ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ