Ταυτότητα

Το Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση των λιμενικών υποδομών, εποπτευόμενο από το Υπουργείο  Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Το Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου ενσωματώθηκε στον Δήμο Μαρκοπούλου, μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2012.


Ο χώρος ευθύνης του καλείται Χερσαία Ζώνη και περιλαμβάνει τις Λιμενικές εγκαταστάσεις (κρηπιδώματα γλίστρες προβλήτες κ.α. χώρους), καθώς και τα αναλογούντα της Χερσαίας Ζώνης τμήματα θαλάσσιου χώρου.


Το Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου  είναι ο  Δημόσιος φορέας, ο οποίος ασκεί την διοίκηση και την εκμετάλλευση στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος Αγίου Νικολάου, η οποία εκτείνεται σε μήκος 33 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από τον οικισμό Πανόραμα και καταλήγοντας στα όρια του Δήμου Μαρκοπούλου με τον Δήμο Αρτέμιδας.


Η Χερσαία Ζώνη Λιμένα είναι Δημόσιο κτήμα. Την κυριότητά της έχει το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών - Κτηματική εταιρεία Δημοσίου). Τα Λιμενικά Ταμεία διοικούν, εκμεταλλεύονται και  διαχειρίζονται τις νόμιμα κατασκευασμένες και αποπερατωμένες Λιμενικές εγκαταστάσεις.
Τέλος, το Λιμενικό Ταμείο συμμετέχει με διάφορους τρόπους στην αθλητική και πολιτιστική ζωή του Δήμου Μαρκοπούλου βελτιώνοντας με κάθε δυνατό τρόπο την ποιότητα των συνθηκών στο Πόρτο Ράφτη.


ΕΣΟΔΑ


Το Λιμενικό έχει έσοδα από την εκμετάλλευση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.


Έσοδα προκύπτουν από τέλη ελλιμενισμού, από παραχωρήσεις χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλωστρών και ομπρελών.


Το Λιμενικό Ταμείο εισπράττει και τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ από τις παραβάσεις στάθμευσης που βεβαιώνουν τα Λιμενικά Όργανα στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου

Αγίου Νικολάου 1, Τ.Κ. 19003, Πόρτο Ράφτη Μεσογαίας
(ημιόροφος κτιρίου Αστ. Σταθμού Πόρτο Ράφτη)
τηλ: 22990 71277
email: ltameio@markopoulo.gr

Εξυπηρέτηση κοινού: 08:30 – 14:00

all rights reserved
developed & hosted by Jetnet ©