Υπηρεσίες

  • Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης
  • Ελλιμενισμός σκαφών
  • Καθαριότητα χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης
  • Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού χερσαίας λιμενικής ζώνης
  • Τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό των ελλιμενιζόμενων σκαφών
  • Υπόδειξη θέσης ελλιμενισμού σκαφών
  • Συντήρηση εγκατάστασης πρόσδεσης (δέστρες κ.λ.π.)
  • Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Έκδοση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
  • Συντήρηση, χρωματισμός εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης πολιτών (παγκάκια, στύλοι κλπ)

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου

Αγίου Νικολάου 1, Τ.Κ. 19003, Πόρτο Ράφτη Μεσογαίας
(ημιόροφος κτιρίου Αστ. Σταθμού Πόρτο Ράφτη)
τηλ: 22990 71277
email: ltameio@markopoulo.gr

Εξυπηρέτηση κοινού: 08:30 – 14:00

all rights reserved
developed & hosted by Jetnet ©