Διοίκηση

Η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.


Το Λιμενικό Ταμείο αποτελείται από επτά (7) μέλη. Υποχρεωτικά μετέχει ο εκάστοτε Λιμενοσταθμάρχης ως μέλος του Λ.Τ. Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου εκλέγεται με ανοικτή ψηφοφορία των Δημοτικών Σύμβουλων.


Το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα, απαρτίζεται από τους εξής:


Πρόεδρος:

Γιάννης Πολίτης, Δημοτικός Σύμβουλος

Τακτικά Μέλη:
Αθανασιάδης Μιχάλης, Αντιπρόεδρος – Δημότης
Σιδέρης Στυλιανός: Μέλος – Δημότης
Μεθενίτη Μαρία: Μέλος – Δημότης
Ζαλοκώστας Ταξιάρχης, Διοικ. Α’ Λ/Τ Μαρκοπούλου
Nασσου Σταμάτιος: Μέλος – Δημότης
Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη: Μέλος, Δημοτική Σύμβουλος

Αναπληρωματικά Μέλη:
Μεθενίτης Βασίλειος: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Ψωμά Έντη: Δημότης
Θεοδωρίδης Φώτιος: Δημότης
Στρατουδάκης Ιωάννης: Δημότης

 

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου

Θ. Σκοπελίτη 1, ΤΚ 19003, Μαρκόπουλο
τηλ: 22990 20130
email: ltameio@markopoulo.gr

Εξυπηρέτηση κοινού: 08:30 – 14:00

all rights reserved
developed & hosted by Jetnet ©