Διοίκηση

Η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.


Το Λιμενικό Ταμείο αποτελείται από επτά (7) μέλη. Υποχρεωτικά μετέχει ο εκάστοτε Λιμενοσταθμάρχης ως μέλος του Λ.Τ. Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου εκλέγεται με ανοικτή ψηφοφορία των Δημοτικών Σύμβουλων.


Το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα κατόπιν της υπ' αρ. 6/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, απαρτίζεται από τους εξής:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

1)       Νικολακόπουλος Αναστάσιος, ως Πρόεδρος 

2)       Πανουργιάς Νικόλαος, ως Αντιπρόεδρος

3)       Αργυρού Σταμάτα

4)       Νάσσου Σταμάτιος

5)       Μπούρα Ελένη

6)       Στουραΐτης Ιωάννης

7)      Διοικητής Α’ Λιμενικού Τμήματος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1)       Καρώνης Δημήτριος

2)       Μιχαλόπουλος Αναστάσιος

3)       Μεντή Άννα

4)       Σταυριανέας Παναγιώτης

5)       Σταμέλος Βλάχος

6)       Σουλιώτη Ελένη

7)       Υποδιοικητής Α’ Λιμενικού Τμήματος

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου

Αγίου Νικολάου 1, Τ.Κ. 19003, Πόρτο Ράφτη Μεσογαίας
(ημιόροφος κτιρίου Αστ. Σταθμού Πόρτο Ράφτη)
τηλ: 22990 71277
email: ltameio@markopoulo.gr

Εξυπηρέτηση κοινού: 08:30 – 14:00

all rights reserved
developed & hosted by Jetnet ©