Διοίκηση

Η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.


Το Λιμενικό Ταμείο αποτελείται από επτά (7) μέλη. Υποχρεωτικά μετέχει ο εκάστοτε Λιμενοσταθμάρχης ως μέλος του Λ.Τ. Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου εκλέγεται με ανοικτή ψηφοφορία των Δημοτικών Σύμβουλων.


Το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα κατόπιν της υπ' αρ. 172/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, απαρτίζεται από τους εξής:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Δημητρίου Ευάγγελος ως Πρόεδρος
 2. Κανελλόπουλος Νικόλαος ως Αντιπρόεδρος
 3. Κολιαβασίλης Παναγιώτης
 4. Γκεμίση Ελένη  
 5. Χρυσάφης Σταύρος
 6. Ραπακιέττα Λάουρα
 7.  Διοικητής Α’ Λιμενικού Τμήματος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Αϊδινιώτης Ιωάννης
 2. Νάσσου Σταμάτιος
 3. Μεθενίτη Μαρίνα
 4. Γιαννάκης Κων/νος
 5.  Πίντζου Ελισάβετ
 6. Σιγάλας Άγγελος
 7. Υποδιοικητής Α’ Λιμενικού Τμήματος

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου

Θ. Σκοπελίτη 1, ΤΚ 19003, Μαρκόπουλο
τηλ: 22990 20130
email: ltameio@markopoulo.gr

Εξυπηρέτηση κοινού: 08:30 – 14:00

all rights reserved
developed & hosted by Jetnet ©