Διοίκηση

Η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.


Το Λιμενικό Ταμείο αποτελείται από επτά (7) μέλη. Υποχρεωτικά μετέχει ο εκάστοτε Λιμενοσταθμάρχης ως μέλος του Λ.Τ. Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου εκλέγεται με ανοικτή ψηφοφορία των Δημοτικών Σύμβουλων.


Το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα κατόπιν της υπ' αρ. 172/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, απαρτίζεται από τους εξής:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

 

 

1)       Μπισιώτης Χρήστος, ως Πρόεδρος (Αρ. Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 111/2023) 

2)       Νικολακόπουλος Αναστάσιος, ως Αντιπρόεδρος (Αρ. Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 147/2023)

3)       Γκεμίση Ελένη  

4)       Νάσσου Σταμάτιος

5)       Μαντάλα Μαρία

6)       Ραπακιέττα Λάουρα

7)       Διοικητής Α’ Λιμενικού Τμήματος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1)       Αϊδινιώτης Ιωάννης

2)       Πανουργιάς Νικόλαος

3)       Γιαννάκης Κωνσταντίνος

4)       Νταλακμάνη Μαρία

5)       Πίντζου Ελισάβετ

6)       Σιγάλας Άγγελος

7)       Υποδιοικητής Α’ Λιμενικού Τμήματος

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου

Αγίου Νικολάου 1, Τ.Κ. 19003, Πόρτο Ράφτη Μεσογαίας
(ημιόροφος κτιρίου Αστ. Σταθμού Πόρτο Ράφτη)
τηλ: 22990 71277
email: ltameio@markopoulo.gr

Εξυπηρέτηση κοινού: 08:30 – 14:00

all rights reserved
developed & hosted by Jetnet ©